Kontaktuppgifter

Pedersörenejdens jaktvårdsförening
Naturstigen 12
68810 Ytteresse
pedersore@rhy.riista.fi

 

Verksamhetsledare
Mattias Kanckos
050-5939536

Pedersörenejdens jaktvårdsförening omfattar de tre kommunerna Pedersöre, Jakobstad och Larsmo. Jaktvårdsföreningens totala areal är ca 100 000 hektar och inom området finns 21 jaktföreningar. Medlemsantalet är i dagsläget över 1900 och ökar stadigt. Inom området finns både en vidsträckt och omfattande skärgård i väst och djupa skogar och myrmarker i öst.

Licensmöte onsdagen den 19.4 kl. 19.00

Vi håller traditionellt ansökningsmöte för hjortdjurslicenser onsdagen den 19.4 kl. 19.00 vid skjutbanan i Pirilö. Samtidigt delar jaktvårdsföreningen ut 200 saltstenar till jaktföreningarna. 

Årsmöte 22.2 2017 kl. 18.30 i Sursik

Jakvårdsföreningens årsmöte hålls onsdagen den 22.2 kl. 18.30 i Sursik. Fullmaktsgranskning från kl. 18.00. Stadgeenliga ärenden med val av styrelsemedlemmar. Kaffeservering. Välkommen!

Jägarafton 26.1 kl. 19.00

Traditionell jägarafton hålls torsdagen den 26.1 kl. 19.00 i Sursik auditoriet. Föreläser gör Ola Jönsson, känd björn- och rovdjursjägare från Sverige. Kaffeservering! Välkommen!

Årsmöte hålls den onsdagen den 22.2 kl. 18.30 i Sursik auditoriet. Granskning av jaktkort och fullmakter från kl. 18.00. Kaffeservering! Välkommen!

Höstens älgjakt i Pedersörenejden har förlöpt enligt planerna

Älgjakten i Pedersörenejden (Pedersöre, Jakobstad och Larsmo) har i år förlöpt helt i enlighet med planerna och de flesta föreningar börjar så småningom avsluta jakten. Målsättningen inför årets jakt var att älgstammen skulle minska och därför ansökte och beviljades man 20 % mer licenser jämfört med fjolåret.  Licenserna har också utnyttjats i mycket hög utsträckning och fällningsprocenten i Pedersörenejden kommer att bli mycket hög och nära 100 %.